zondag 25 maart 2012

Een terugblik met alle partners

Vandaag - met voor het eerst een zonnig Casablanca - zitten wij met AMES, het Marokko Fonds en Auris en in aanwezigheid van de manager internationaal van Kentalis in tuin van het IBIS.
Een terugblik op de afsluitende conferentie, maar ook op drie jaar Matra. Het onderwijs aan leerlingen met een handicap, dus ook de doven en slechthorenden, valt niet onder het departement van onderwijs. Er is een aparte wet, met het magische nummer 14/05, waaronder de AMES valt, maar daarnaast zijn er nog allerlei vormen van inclusief onderwijs en diverse associaties die ook dovenonderwijs realiseren. Hoe bereiken wij al die partijen voor het overdragen van de projectresultaten. Er is behoefte aan projectmanagement voor de organisaties die ook willen voldoen aan de wet 14/05. Daarnaast moet er naar wegen gezocht worden om de inhoudelijke modules in het curriculum van de Onderwijsacademie opgenomen te krijgen.

Een vraag die dan onmiddellijk boven komt, is of Auris en Kentalis Internationaal daar gezamenlijk een partner voor willen en kunnen zijn. Een andere vraag is of de Onderwijsacademie een visie op de toekomst voor het doven en slechthorenden onderwijs heeft, waarbinnen ruimte is voor speciaal onderwijs. Een werkbezoek aan Nederland zou een verdere verkenning van die mogelijkheid dichterbij kunnen brengen.

zaterdag 24 maart 2012

Een zeer geslaagd project

Met de afsluitende Matra conferentie komt er een einde aan drie van samenwerking met de AMES, het Marokko Fonds en Royal Groupe Auris. Aan het einde van dit schooljaar wordt er voor alle actieve collega's in Nederland nog een feestelijke afsluiting georganiseerd. Binnenkort meer nieuws daarover.

Boite à outils

Vol trots presenteren de beide Hollandse projectleiders een CD/DVD box met een compleet pakket van de inhoudelijke bijdragen die tijdens het driejarig project ontwikkeld zijn.

De visuele modules zijn Arabisch ondertiteld en in het Arabisch ingesproken. Hiermee is het maximale bereikt in de kennisoverdracht op basis van onze Nederlandse expertise. Mooie voorbeelden worden vertoond over de werking van het gehoor en de samenwerking met de hersenen, maar ook een audiometrisch onderzoek komt op de DVD goed uit de verf. Ook zijn er mooie voorbeelden van de modules taalverwerving en klassenmanagement te bewonderen.

De reacties uit de zaal zijn uitermate positief. Met grote belangstelling wordt de presentatie gevolgd. Aan het eind van de conferentie krijgen alle deelnemers de CD mee naar huis!

Slotconferentie

24 maart 2012..... Hotel Idou.......

Collega's van AMES, een groot aantal NGO's, vertegenwoordigers van dovenorganisaties, het Marokko Fonds, Maria Brons van Kentalis internationaal en de Matra projectgroep van Auris zijn bijeen om de resultaten van drie jaar hard werken met elkaar te delen, successen te vieren en vooruit te blikken naar de toekomst.

Auris is helaas niet compleet. Tahar Mekkaoui, onze Tahar kan door een kop-staart botsing geheel buiten zijn schuld, niet aanwezig zijn. Ahmed Larouz belde Tahar staande de bijeenkomst en hij kreeg van de 80 aanwezigen bijna een staande ovatie. Alle Matra-partners wensen Tahar een spoedig herstel toe.

Over een uur gaat de Auris projectleider, Peter Strating de z.g toolkit toelichten. Alle modules die de afgelopen drie jaar ontwikkeld zijn, komen hiermee beschikbaar voor het Marokkaanse dovenonderwijs. Met de vijf modules die het Marokko Fonds voor capaciteitsversterking heeft ontwikkeld is het een zeer compleet overdrachtsdocument geworden. Ben benieuwd hoe hier vandaag op gereageerd gaat worden.

Theo van Munnen

dinsdag 10 januari 2012

Laatste cursus


Maandag 9 januari zijn Tahar Mekkaoui, Ilse Smiers en Frans de Groot begonnen aan de laatste cursus op de dovenschool in Casablanca. Het is een cursus rond klassenmanagement waarbij er aandacht is voor activerende didactiek en voor het model van directe instructie.
Vandaag zijn wij de klassen in gegaan om opnames te maken. Het is fantastisch om te zien hoe groot de verandering is t.o.v. 3 jaar geleden. Toen mochten de leerlingen om de beurt naar het bord komen, om daar het lesje op te zeggen wat de leraar op het bord had gezet. Daarna moest de leerling wachten tot de andere 12 leerlingen hetzelfde gedaan hadden.
Dit is ontzettend veranderd. Vanochtend zagen we een les waarin 4 leerlingen tegelijkertijd met opdrachten bezig waren die in verband met elkaar in verband stonden. De eerste leerling moest (met een blinddoek) een bepaald dier uit een groep dieren halen. De volgende leerling maakte met blokjes (waarop de letters stonden) het woord van het dier, een derde leerling gebruikte uitgeknipte (arabische letters) om het woord te vormen en een vierde schreef het woord op het bord, terlooops werden de gebaren van de dieren geoefend. Ontzettend leuk om te zien en er was sprake van een rijke leeromgeving.
De coördinatoren gaven aan dat er de afgelopen jaar veel bereikt is en dat is toch waarvoor we het doen.
Groet van Tahar, Ilse en Frans

zondag 16 oktober 2011

Casablanca vrijdag 14-10-2011Wat is het jammer, nu we goed op dreef zijn, om vandaag alweer te evalueren en de laatste zaken door te spreken met de CP-ers en met Kamal de directeur.
Bij de evaluatie met de CP-ers kwam naar voren dat zij tevreden zijn over onze praktische aanpak van zaken. Ze zijn van plan te gaan werken met de leerkrachten per bouw zoals wij dat deze week deden. Het door de CP-ers bedachte actieplan voor dit schooljaar was een goed uitgangspunt en bracht veel zinvolle discussie te weeg. Said de dove gymleerkracht die in november mee gaat naar Nederland schoof aan om de wensen door te spreken voor het bezoek. Het was goed om de referentiekaders ten aanzien van verwachtingen vanuit de verschillende culturen wat op elkaar af te stemmen.
Na een heerlijke couscousschotel, gevolgd door Marokkaanse thee met koekje konden we onze laatste middag starten. Bij de bespreking met Kamal merken we dat hij al veel verder vooruit denkt en graag wil dat de CP-ers zich goed gaan redden in de nieuwe school en zorgstructuur. Iedereen is zoekende naar de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden en takenpakketten binnen de school.
Met zijn allen op het schoolpleintje om foto’s te maken ter afscheid.
Met zakken vol granaatappels en Marokkaanse koekjes verlieten we de school.
Tahar, Riet en Mirjam

donderdag 13 oktober 2011

Casablanca donderdag 13-10-2011
Helaas hebben we vandaag voor het laatst filmopnames gemaakt in de klas. We hebben een schat aan filmmateriaal verzameld zowel voor de toolkit die nog gemaakt moet worden als ook voor de CP-ers om mee verder te werken samen met het lerarenteam. Een van de leerkrachten die we filmden was zo zenuwachtig dat ze bijna wilde stoppen met die les, de maatbekers met water azijn en olijfolie vlogen zowat in het rond. De CP-ers schoten direct in de rol van het stutten en steunen van een leerkracht in moeilijkheden.

We waren blij verrast te zien dat de principes van woordenschatuitbreiding nu ook werden toegepast bij de vakken natuurkunde en aardrijkskunde.

De CP-ers waren zeer blij met het bezoek dat we gisteren met de middenbouw brachten aan de orthotheek. Materiaal zoeken zorgt ervoor dat de leerkrachten meer samen werken en denken over hoe er aan woordenschat uitbreiding gewerkt kan worden. Na de complimenten van de CP-ers hebben we achtergrond informatie gegeven bij de nieuwe filmpjes en het programma voor de leerkrachten door gesproken.

Onze zenuwachtige leerkracht kreeg bij het bespreken van de filmfragmenten zoveel complimenten dat ze rechtop ging zitten en helemaal rustig werd. Het verzinnen van simpele oefeningen om de nieuwe begrippen te laten beklijven bij de leerlingen is nog een enorme klus. Terwijl we al dik over de tijd waren, zaten de leerkrachten met de vrolijke dikke kleurpotloden van Riet ijverig oefeningen te bedenken.

Tussendoor worden we iedere dag enorm verwend door de conciërge die elke middag heerlijke Marokkaanse thee en een grote doos koekjes komt brengen.

Deze dag kan niet meer stuk. Morgen alweer onze laatste dag. Wat gaat zo’n week toch snel voorbij.

Riet, Tahar en Mirjam